Eskew te konnen?

Kay Blada Resiklaj

Le:24/06/17

De: Kay Blada Resiklaj

A: Popilasyon Plato Santral la an jeneral!

Msr/Mme

Nan non Kay Blada Resiklaj nou salye’w!

Kay Blada se yon oganizasyon social, Ki la pou patisipe nan gro mouvmen kap fe nan peyi d’Ayiti kont ‘’fatra plastik’’. Tankou: sache dlo, botey tanpico, botey fiesta, vye kivet plastic,… depi se plastic li ye, KayBlada di tout moun “Olye de jete yo nan lari a, nou ouvri yon “sant de resiklaj’’ kote nou ka pote yo.

Lew rive nan KayBlada, wap jwenn moun ki disponib pou pran yo nan men’w epi peze yo nan balans, epi peye’w pou saw pote a.

Travay la se: .Pou nou patisipe nan propteje anviwonman an.

                        . Kreye travay nan kominote a.

                        . Sivilize e Edike popilasyon an.

Nou tout konnen ke “men anpil chay pa lou”. Kay Blada Resiklaj mande pou tout biro, tout biznis, tout lekol, tout legliz, tout enstitisyon leta,,, popilasyon platosatral la an jeneral, patisipe nan gro travay sa.

Ou menm ki gen magazen ki vann bwason gazez, ou menm kap bwe bwazon gazez… Apre ou fin li dokiman sa a, apati de Jodi a bay tet ou sa kom REZOLISYON ke ou pap janm lage FATRA PLASTIK you fey o nan lari a, ni voye jete y obo rivye a, e sitou ou pap janm brile yo anko.

SOLISYON an se sanble yo, epi pote yo KayBlada pou’n fe RESIKLAJ!

Address: Rue Yayou #6 Plato Santral Hinche, Haiti.

Kontak:  +509 36787143  _ +509 38746200 _ +509 32949905

E-mail: Bladreina@yahoo.fr _ kaybladarecycling@gmail.com

Site Internet: kayblada.squarespace.com

Vizite KayBlada sou Facebook: www.facebook.com/recyclinginhaiti